ITMR logo

Iniţiativa Tinerilor pentru Modernizarea României este asociaţie naţională a tinerilor români care, prin activitatea, energia şi imaginaţia lor, susţin dezvoltarea societăţii româneşti. Misiunea statutară a ITMR este depăşirea decalajelor economice şi sociale dintre România şi Europa de Vest, prin diferitele activităţi locale, regionale sau naţionale ale tinerilor, care vin în direcţia modernizării statului român.

ITMR a luat fiinţă în martie 2010, ca urmare a fondării sale de către un grup de studenţi ai Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Activitatea Iniţiativei se derulează în cadrul a trei programe naţionale: Investiţia în România (promovarea României în străinătate cu scopul atragerii de investiţii străine), Relansarea satului românesc (reabilitarea ruralităţii prin fonduri structurale europene, cu păstrarea şi valorificarea caracterului tradiţional al satelor şi comunelor), Educaţie şi participare democratică (formarea de noi mentalităţi în sectorul tânăr al societăţii, cu accent pe dezvoltare culturală şi implicare civică).

Pentru mai multe informaţii despre ITMR, vă rugăm accesaţi www.itmr.ro.

This entry was posted in Parteneri and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *